Řešení šifer z Procházky 2013

3. května 2013 v 14:18 | Danuška |  9. ročník
V tomto článku můžete najít správná řešení všech letošních šifer.


Úvodní šifra
Jak si asi každý brzy všimne, u této šifry závisí počet políček na čísle, které je uvnitř každého z nich napsané. Větší čísla se nacházejí ve větších políčkách, a naopak. Při bližším pohledu zjistíte, že v nejmenším se nachází pouze jednička, ve dvoučtverečkovém políčku dvojka a trojka, ve tříčtverečkovém čísla 4-7, v pětičtverečkovém 8-15 a v šestičtverečkovém čísla od 16 do 31. Společně s tím, co bylo napsáno v bližších informacích - že si máte zopakovat dvojkovou soustavu -, už není moc nad čím přemýšlet. Každé číslo se totiž ve dvojkové soustavě dá napsat právě takovým počtem číslic, v jak velkém obdélníku se nachází. Celou tabulku tedy přepíšeme do nul a jedniček. Protože celkem má tabulka 5 řádků, napovídá to, že se bude jednat o rastr 5 x 3, ve kterém vám jedničky vypíší heslo.

Zmatek
Jedná se zřejmě o nejjednodušší šifru letošní Procházky. Kolečka a křížky napovídají, že se jedná o piškvorky. Stačí tedy v tomto zmatku najít řady 5 křížků či koleček a škrtnout je. Tyto čáry nám potom napíší výsledek.

2. Timoteovi 1
Tato šifra jak svým názvem, tak svým obsahem jasně napovídá, že k ní bude potřeba využít Bibli, kterou jsme dostali na stanovišti spolu s ní. Když si najdeme výše zmíněnou kapitolu, zjistíme, že v ní jsou napsané přesně ty samé verše, které jsou i v textu šifry, jen mají rozdílné pořadí a číslování. Čísla, která jsou napsána v textu, jsou tedy potřebná k něčemu jinému. Tato čísla ukazují, kolikáté písmeno z následujícího verše je součást tajenky. Například ve verši 3Když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. je důležité jen třetí písmeno, tedy Y. Takto můžeme získat všechna písmena tajenky a už je stačí jen správně poskládat. Uspořádání provedeme podle skutečného pořadí veršů v Bibli. Například výše zmiňovaný verš v 1. kapitole 2. Timoteovy najdeme pod číslem 17, a proto bude písmeno Y 17. písmenem v řešení této šifry.

Věty
Nejdůležitější u této šifry je uvědomit si jednu zajímavost, která se vyskytuje ve všech větách. Tou je, že většinou všechna slova končí na stejné písmeno, kterým začíná slovo následující. V každé větě je ale toto pravidlo jednou porušeno, a to nám ukazuje na písmena, která nás v dané větě zajímají. V první větě "Traktor odjel lánem mladého ovsa." je toto pravidlo porušeno mezi slovy "traktor" a "odjel" a ukazuje nám na písmena R a O. Tato písmena do daného systému nezapadají, a proto tvoří tajenku. V každé větě je takto možné najít dvě písmena, která seřadíme podle toho, jak jdou věty za sebou v textu, a máme řešení.

Vzdálenosti
Tato zajímavá šifra obsahuje mnoho výrazů, z nichž všechny se nějakým způsobem vztahují ke školním předmětům nacházejícím se na papíře (matematika, český jazyk, zeměpis, dějepis). Každý z výrazů by měl jít jednoznačně přiřadit k určitému předmětu a všechny předměty se pak vztahují k výrazu "školní předměty", který je přibližně uprostřed papíru. Když se na slova zadíváte pozorně, můžete si všimnout, že všechny výrazy - kromě školních předmětů a označení "školní předměty" - jsou psaná s velkými písmeny na začátku, což má naznačit, že tato písmena jsou opět částmi tajenky. Zase tedy jde jen o to, jak je správně seřadit. K tomu nám má napovědět název šifry - Vzdálenosti. Budeme tedy seřazovat výrazy od toho, který je nejblíže k nadřazenému výrazu, k tomu, který je od něj nejdále. Například pro výrazy vztahující se k dějepisu bude takové seřazení následující: Cech - Husité - Antika, z toho získáváme část zprávy CHA. Ze čtyř předmětů získáme 4 úseky zprávy, které poté opět seřadíme podle vzdálenosti jednotlivých předmětů od nadřazeného pojmu "školní předměty".

Tři krát dva
Při prvním pohledu na tuto šifru je jasné, že je ovlivněna Jakubovou oblíbenou hrou - Tetrisem. Vzhledem k jasné podobnosti s touto hrou je první krok nasnadě: necháme nakreslené kostičky spadnout dolů a zakreslíme do mřížky, jaké čtverečky budou díky tomu tmavé, a jaké zůstanou světlé. Čísla vlevo od mřížky i pod ní nám ukazují polohy jednotlivých písmen v mřížce. Polohu prvního písmene zjistíme protnutím těch sloupců a řádků, ve kterých je napsaná jednička. Vznikne nám mřížka 3 x 2, ve které jsou některá pole černá a některá bílá, což už jasně navádí na použití Braillova písma - takže si jen najdeme v šifrovací tabulce příslušná písmena a seřadíme je podle čísel.
Noční spoje v Růžovém sadu
Jako u ostatních šifer, i u této jde především o to, všimnout si, co je na ní zvláštní. V tomto případě je to skutečnost, že jednotlivé spoje odjíždějí nejpozději 9 minut po nulté, první nebo druhé hodině ranní, a v případě druhé hodiny ranní dokonce jen 6 minut po celé hodině. Po takovémto zjištění už je zřejmé, že každý čas odkazuje na jedno písmeno v abecedě, například čas 1:02 na 12. písmeno, kterým je L. Opět je jen otázka, jak tato písmena seřadit, protože nedávají smysl při čtení ani po řádcích ani po sloupcích. Je totiž potřeba ještě jednotlivé řádky (názvy stanic) seřadit podle abecedy a přečíst nejdříve písmena u první stanice, kterou je Azimutová: zpráva tedy začíná na písmena D (14) O (15) R (18).

Bludiště
Obrázky, které se nacházejí v bludišti, spolu často nějak souvisejí a podle asociací by se vám mělo podařit rozdělit je na jednotlivé dvojice, například jablko-hruška, slunce-měsíc, zámek-zámek a tak dále. Pokud víme, které obrázky patří k sobě, a spojíme je co nejkratší čarou, vykreslí nám tato čára nějaké písmeno. (Písmeno uprostřed, které nejspíš mohlo dělat největší problémy, je písmeno A, které je složené ze dvou čar.) Písmena poté seřadíme podle návodu na průchod bludištěm, který máme nad bludištěm zapsaný pomocí šipek. Při projíždění postupně na některé obrázky narazíme a vždy v takovém případě do zprávy zapíšeme to písmeno, které daný obrázek spolu s obrázkem, který je s ním ve dvojici, vykreslí.

Prochazka ruzovym sadem
Jak vidíme, v této šifře je v každé větě vždy zvýrazněno několik písmen a při bližší analýze lehce zjistíme, že těch písmen je v každé větě zvýrazněný stejný počet a také že písmena zvýrazněná ve všech větách se velice často opakují. Kdybychom například vzali první dvě věty a porovnali tato tučná písmena, zjistili bychom, že se v obou větách opakují všechna až na jedno. A aby toho nebylo málo, tak tato opakující se písmena jsou písmena z názvu šifry: prochazkaruzovymsadem. Pokud tedy v každé větě vyškrtáme všechna tučná písmena z tohoto názvu, zůstane vám vždy jen jedno písmeno, které je součástí řešení.
Mapa
Při prvním pohledu na tuto šifru by každému mělo dojít, že se jedná o mapu, a to konkrétně o téměř slepou mapu. Nachází se na ní jen pár písmen s podtržítky, která jsou spojena čarou s nějakým místem. Při druhém pohledu je možné přijít na to, že tato mapa odpovídá mapě, kterou jsme dostali na startu a na které máme vyznačena místa se šiframi. No a při třetím pohledu už všechny tyto informace můžeme spojit dohromady a zjistit, že když máme na slepé mapě nějaká písmena, odpovídá jejich umístění určitému nápisu na normální mapě. A podtržítko před nebo za nějakým písmenem odkazuje na písmena před nebo za tímto písmenem v daném názvu. Takto opět získáme všechna písmena zprávy a jde jen o to, správně je seřadit. K tomu nám pomůže spojení těchto písmen s nějakým místem na mapě, které vždy odpovídá místu umístění některé šifry. A protože tato místa jsou očíslovaná, můžeme části tajenky seřadit podle čísel šifer, se kterými jsou spojeny (1 až 10).

Párování rudochů
Jedná se o jedinou nepapírovou šifru, kterou jste dostali v podobě dvou provázků spojených rybářskou spojkou (neboli autíčky). Název by nám měl napovědět, že červené tečky, které se na obou provázcích nacházejí, máme dostat nějak k sobě. Zároveň, pokud dobře počítáte (a ne jako já při testování této šifry), si všimnete, že červených teček je na obou provázcích stejně. No a když tedy posuneme provázky tak, aby byly první dvě červené tečky vedle sebe, můžeme pomocí černých teček přečíst první část zprávy, která je zapsána morseovkou: tečka jen na jednom provázku je tečka, tečka na obou provázcích zároveň je čárka, mezera je mezera mezi písmeny. Když se při čtení zprávy dostaneme k nějaké další červené tečce, posuneme provázky tak, aby byly na stejné úrovni tentokrát v pořadí druhé červené tečky, a pokračujeme ve čtení mezi nimi a následujícími červenými tečkami.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Danuska Danuska | 15. května 2013 v 12:24 | Reagovat

Tak co, která vám přišla nejhorší?

2 BenyA BenyA | E-mail | 16. ledna 2017 v 16:35 | Reagovat

I found this page on 13th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

3 TomkoL TomkoL | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 9:17 | Reagovat

Přidal jsem svůj blog do oblíbených

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.