Šifry 2016 a jejich řešení

6. dubna 2016 v 21:55 | peťa |  aktuální ročník
Jako každý rok vám i letos dáváme k dispozici šifry, se kterými jste se trápili na letošní Procházce. Zde si můžete stáhnout a prohlédnout všechny šifry kromě puzzle a náplasti v pdf verzi.

Dále si také můžete přečíst, jak se která šifra luští.


Úvodní
Úvodní šifra obsahuje 4 řádky a 3 sloupce, v nichž jsou vypsány různé čáry. Čísla před řádky společně se znakem "krát" nám naznačují, že každou čáru z daného řádku použijeme tolikrát, kolikrát říká daný řádek, tj. čáry z prvního řádku pouze jednou, ze druhého dvakrát atd. Římské číslice u jednotlivých čar zase napovídají, že v každém sloupci nám vyjde přesně pět písmen a zároveň ukazují, že součástí daného písmene je vždy čára, u níž se nachází římská číslice. Když si tyto označené čáry vypíšeme pod sebe, zjistíme, že existuje pouze jedna jediná kombinace, kterou je možno napsat písmena tak, aby byly využity všechny čáry a zároveň písmena dávala smysl.
Například římská dvojka v prvním sloupci označuje spodní vodorovnou čáru. Tato čára se teoreticky může vyskytovata v E, L a O, přičemž ovšem zbývající čáry mám pouze na L. E použít nemohu, jelikož horní rovná čára může být použita pouze jednou a takto je použita ve třetím písmenu, O to býti nemůže ze stejného důvodu u pravé rovné čáry.
Podobně římská čtyři označuje čáru, která může být použita pouze v písmenech P, R a B, ovšem ze zbývajících čar lze sestavit pouze P. Použité čáry vždy vyřadím z možností a pokračuji dále podobným způsobem u všech pěti římských čísel.
Takovýmto způsobem vyluštím všechny tři sloupce a po řádcích přečtu.

Biblická
V této šifře jste si museli najít dané biblické odkazy. Na nich jste si mohli všimnout, že každý z nich má 26 slov, což je nápověda navádějící na počet písmen v abecedě. Následně jste si museli všimnout, že v každém verši se vyskytuje slovo, které je synonynem odpovídajícího slova v úvodní větě, například v úvodním verši slovo nikdo (synonymum pro žádný). Poté spočítám, kolikáté je dané slovo ve verši a takto získám písmeno (zde 19. slovo -> S).

Fyzikální
Již název napovídá, že v této šifře bude třeba použít fyzikální zákony, v tomto případě hustota jednotlivých materiálů, o kterých je v šifře řeč. Tuto hustotu vám napoví i text šifry, kde se zdůrazňuje, že Peťa bere krabice od nejlehčích (tj. s nejmenší hustotou), ale samozřejmě jste si ji také mohli najít kdekoli jinde. Dále je dle textu jasné, že je nutné dané materiály naházet do zkumavek. Poté, co tak učiníme, dle fyzikálních zákonů a své hustoty změní pořadí. Tedy tekutiny protečou nad či pod pevné látky dle své hustoty, ale pevné látky zůstanou v pořadí, v jakém byly do zkumavky vloženy.
Zdůraznění, že se jedná o o tři různé materiály (dřevo, kov a tekutiny) společně s třemi různými barvami zvýraznění pod textem napovídá, že se jedná o morseovku. Poté, co všechny materiály seřadím dle fyzikálních zákonů lze si zkumavky rozdělit na 5 řádků podle napovídajícího obrázku a po řádcích přečíst morseovku (dřevo=tečka, kov=čárka, tekutina=oddělovník).

Slova
V této šifře je sepsáno 29 filmových hlášek. Když slova každé hlášky spojíte ve správném pořadí vykreslí vám spojnice písmeno - například hláška "Je ti teplo, děvenko?" vytvoří písmeno P. Spojnice každé hlášky zároveň protne právě jedno číslo, které označuje pořadí písmena ve zprávě (u výše zmíněné hlášky číslo 1, jedná se tedy o první písmeno zprávy).

Divné věty
V této šifře byl v posledních čtyřech řádcích takřka řečen postup, jakým lze šifru vyluštit. Prvně bylo důležité zjistit, že každá věta má 5 slov, druhotně že v každém slovu je alespoň jedno písmeno z trojice P, R, S (což je mimochodem také zkratka Procházky). Toto navádí na rastr 5x3, kde každé slovo je jeden řádek a dle přítomnosti písmen PRS vybarvím první, druhý nebo třetí sloupec. Takto v každé větě vyjde jedno písmeno.

Diskuse
V této šifře sleduji text, který napovídá, že potřebuji heslo, které je na místě, kde jste našli šifru, avšak zároveň se na něj mohu kdykoli podívat. Toto odkazuje na název kopce, kde byla nalezena šifra, tedy na Novákův kopec. Dále text odkazuje na počet písmen v heslu a jeho souvislost s něčím v šifře. Heslo má 12 písmen a šifra má 12 přímých řečí, přiřadím tedy vždy jedno písmeno k jedné přímé řeči. V každé tedy použiji "cosi, co má blízko," tedy písmeno následující za písmenem náležejícím dané větě.
Z první přímé řeči tedy použiji písmena následující za N (což jsou P a O), ze druhé za O (D) a tak dále.

Rodokmen
V této jsou první nápovědou příjmení lidí z rodokmenu. Procházkovi, Růžoví a Sadoví pouze poukazují na samotnou Procházku, avšak Slovní, Morsový, Stromový a Fotbalový jsou nápovědy na slovní fotbal a morseovkový strom. Morseovkový strom použiji tak, že od každého černě psaného jména jdu vzhůru podle příjmení, existuje přesně jedna možnost, jak se dostat až nahoru. Následně použiji pohlaví jednotlivých osob jako tečku/čárku. Takto u každého získám jedno písmeno, které následně seřadím podle slovního fotbalu, který začnu u červeně zakroužkovaného jména Helga, následuje Gabriel, Elias, Astrida, Dan a tak dále.

Tvary
Zde se jedná o mnoho polygonů. Když vybarvíme průnik polygonů stejné barvy, vyjdou nám jednotlivá slova, která následně seřadíme dle barev v názvu šifry.

Žlutá
Tato šifra funguje jako dětská omalovánka, ve které máte vybarvit dané plochy 6 barvami. V názvu je žlutá barva, která sice není v šífře dál zmíněná, ale při rozkladu na základní barvy tři z šesti barev obsahují žlutou (hnědá, oranžová, zelená). Pokud vybarvíme pouze tyto tři barvy, vykreslí se nám písmena zprávy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.